Klimatyzacja Haier

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym problemem, które bezpośrednio
zagraża naszemu zdrowiu. Zanieczyszczenia takie jak PM 2.5 powodują dyskomfort,
alergie i mogą prowadzić do chorób płuc lub serca. Dlatego najważniejsze staje się
zdrowe i czyste powietrze, którym możemy oddychać.

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w urządzeniach firmy Haier to:

SELF CLEAN

Technologia samooczyszczania urządzenia.
Funkcja samoczyszcząca Self Clean, pozwala na sprawniejsze
i wygodniejsze użytkowanie urządzenia – wilgotne powietrze
zamraża powierzchnię wymiennika ciepła klimatyzatora
(j. wew.) i usuwa zanieczyszczenia w momencie rozmrażania

56ºC STERI CLEAN

Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy
poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C
przez 30 minut.

SELF HYGIENE

Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra nałożona
na komponenty cyrkulacji powietrza w urządzeniu, zapobiega
rozwojowi pleśni i bakterii.

S EL F PU R I F Y / F I LT R I F D

Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem
IFD skutecznie oczyszcza powietrze w klimatyzowanym
pomieszczeniu. Siatka filtrująca IFD zapewnia większą zdolność
usuwania zanieczyszczeń z powietrza.

STERYLIZACJA UV-C PRO

Wbudowana w klimatyzator lampa LED o długości 40 mm
generuje krótkofalowe promieniowanie typu UV-C oraz VUV.
Kombinacja tych rodzajów promieniowania może dezaktywować
zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną. Nowe pasmo
VUV posiada zdolność generowania reaktywnych form tlenu, czyli
jonów dodatnich i ujemnych, które mogą hamować rozwój bakterii.
Dlatego zastosowanie promieniowania VUV może zwiększyć
możliwości dezynfekcji powietrza w klimatyzatorach z funkcją
Sterylizacja UV-C PRO.

INTELIGENTNY CZUJNIK

Czujnik ruchu wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu na dużej powierzchni
dostosowując temperaturę i przepływ powietrza. Użytkownicy mogą dostosować
czujniki, aby strumień powietrza podążał za ich ruchami, bądź ich unikał.

BARDZO CICHA PRACA

Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym
kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany przekrój przepływu wentylatora.
Poziom hałasu obniżony nawet do 15 dB(A).

Do wyboru mamy następujące modele:

Expert Plus

Flexis Plus

Jade Plus

Pearl Plus

Tayga Plus